Về RAV

Chúng Tôi Làm Gì?

Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam – RAV là doanh nghiệp xã hội được thành lập vào nằm 2018, sử dụng mô hình hợp tác Nhà nước – Tư nhân, nhằm phát triển ngành Ẩm thực tại Việt Nam. Sau nhiều nỗ lực và cống hiến cho công việc, cuối cùng vào ngày 21 tháng 03 năm 2019, RAV vinh dự trở thành đại diện của Việt Nam ký kết Biên bản Ghi nhớ với 5 Hiệp hội Nhà hàng khác đến từ: Singapore, Cambodia, Indonesia, Malaysia và Philippines, để thành lập Liên minh Hiệp hội Nhà hàng ASEAN.

Bằng việc ký kết Biên bản Ghi nhớ, RAV và các Hiệp hội Nhà hàng khác cùng chia sẻ chung xứ mệnh:

  • Cam kết Chất lượng
  • Công hiến cho Giáo dục
  • Bảo vệ Môi trường
  • Khuyến khích trao đổi Văn hoá và Kinh tế

Với sự thành lập chính thức của Liên minh Hiệp hội Nhà hàng ASEAN, RAV bước vào một kỷ nguyên mới, tập trung vào đẩy mạnh hợp tác và đầu tư Quốc tế tại Việt Nam, cũng như đưa nền Du lịch Ẩm thực Việt Nam lên tầm cao mới.

Tại RAV, chúng tôi cung cấp các  giải pháp và dịch vụ quan trọng để giúp doanh nghiệp của các Hội viên không ngừng lớn mạnh:
  • Chương trình Đánh giá & Xếp loại Nhà hàng của The LOTUS
  • Chương trình đào tạo
  • REACH – Chương trình nhân lực chất lượng ngành Nhà hàng
  • Hội thảo/ Sự kiện
  • Chương trình phát triển Du lịch Ẩm thực Việt Nam

Nhiệm Vụ

Chúng tôi hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ nhà hàng Việt Nam. Thông qua mô hình phát triển nhân lực đổi mới sáng tạo, chúng tôi mong muốn nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp nhà hàng ẩm thực trong nước qua đó nâng tầm ngành ẩm thực Việt Nam.

Tầm Nhìn

RAV mong muốn đóng góp vào quá trình phát triển nền ẩm thực Việt vươn tầm thế giới – trở thành “Bếp ăn của thế giới”.