REACH – Restaurant Talent Smart

Tại sao chọn REACH?

REACH đảm bảo với Quý khách hàng các trách nhiệm dưới đây:

  • Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kĩ năng (đạt chuẩn VTOS) và thái độ cho công việc.
  • Sàng lọc, phỏng vấn đánh giá các ứng viên tiềm năng trước khi gửi họ đến với Quý khách hàng.
  • Cố vấnhỗ trợ ứng viên được chọn trong suốt quá trình thực tập của họ.
  • Giám sát các thực tập sinh dựa trên một phương thức, quy trình và bộ công cụ chuyên nghiệp.

 

REACH hoạt động như thế nào?

  • HTA sẽ cung cấp một số lượng thực tập sinh nhất định cho các nhà hàng vào các khoảng thời gian khác nhau trong năm.
  • Các thực tập sinh cam kết làm việc tối thiểu 3 tháng.
  • Mô hình này được quản lý trực tuyến thông qua membership.rav.vn, nơi cả thực tập sinh và nhà hàng đều có thể theo dõi quá trình đào tạo.