Về RAV Training

Chương trình mang đến cho Quý học viên kiến thức cả về lý thuyết lẫn thực hành thông qua các khóa học bám sát với thực tiễn và được cập nhật liên tục. Mỗi khóa học đều được giảng dạy bởi các chuyên gia trong ngành dịch vụ nhà hàng. Dưới đây là 7 khóa học tập trung mà chúng tôi đào tạo:

Chất Lượng Dịch Vụ Vàng

Chương trình học giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng, đưa ra các chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như là chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả nhất. Một vài chủ đề trong khóa học:
– Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Hoàn Hảo
– Bộ Chuẩn Hóa Quy Trình Hoạt Động (SOP)
– Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề và Khiếu Nại
– Nghệ Thuật Giao Tiếp Hiệu Quả
– Nghệ Thuật Upsell và Cross Selling

Quản Lý Doanh Thu

Chương trình mang đến kiến thức chuyên sâu và các phương pháp thực tiễn nhằm tối đa hóa doanh thu của các nhà hàng, cơ sở ăn uống. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ hướng đến các vấn đề thường gặp trong việc quản lý doanh thu cũng như là đưa ra giải pháp tối ưu cho các vấn đề. Một vài chủ đề trong khóa học:
– Dự Đoán Nhu Cầu Qua Dự Đoán Doanh Thu
– Tận Dụng Hiệu Quả Báo Cáo Tài Chính
– Thương Mại Điện Tử và Kênh Phân Phối Trực Tuyến
– Phân Khúc Thị Trường và Tối Ưu Giá
– Độ Nhạy Của Giá và Chiến Lược Giá Tối Ưu

Tiếp Thị – Quảng Bá Thương Hiệu

Chương trình giải thích các vấn đề quan trọng trong branding và marketing, thiết lập chiến lược kinh doanh qua sự am hiểu sản phẩm với nhu cầu thị trường cũng như việc thực thi chiến lược hiệu quả. Một vài chủ đề trong khóa học:
– Thương Mại Điện Tử và Kênh Phân Phối Trực Tuyến
– Phân Khúc Thị Trường và Tối Ưu Giá
– Nắm Bắt Các Nhân Tố Kinh Doanh và Khách Hàng Ảnh Hưởng Đến Các Chiến Lược Marketing
– Quản Lý Thương Hiệu Qua Mạng Xã Hội
– Nắm Bắt Tâm Lý và Hành Vi Khách Hàng Thế Hệ Millennial và Thể Hệ Z
– Marketing Nội Dung cho Ngành Dịch Vụ Nhà Hàng – Khách Sạn
– Truyền Thông Xã Hội và Thị Trường Thương Mại

Giám Sát Nhà Hàng

Chương trình mang đến kiến thức chuyên sâu cho cấp bậc giám sát nhà hàng nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong việc giám sát, dẫn dắt và thúc đẩy nhân viên. Một vài chủ đề trong khóa học:
– Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề và Khiếu Nại
– Nghệ Thuật Giao Tiếp Hiệu Quả
– Lãnh Đạo và Dẫn Dắt với Tín Nhiệm
– Tối Đa Hiệu Suất Nhân Viên
– Thúc Đẩy và Xây Dựng Nhóm: Kết Nối Văn Hóa Công Ty

Đào Tạo Giảng Viên Nội Bộ

Chương trình mang đến kiến thức thực tiễn cho giảng viên trong ngành nhằm giúp nâng cao chất lượng giảng dạy. Chương trình còn cung cấp kiến thức về các hình thức giảng dạy khác nhau như coaching, đào tạo nhóm, đào tạo một-một, v.v… Một vài chủ đề trong khóa học:
– Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề và Khiếu Nại
– Nghệ Thuật Giao Tiếp Hiệu Quả
– Thúc Đẩy và Xây Dựng Nhóm: Kết Nối Văn Hóa Công Ty
– Đào Tạo Nhóm so với Đào Tạo Một-một
– Kỹ Năng Khai Vấn Coaching Cho Quản Lý

Quản Lý Nhà Hàng

Chương trình mang đến kiến thức chuyên sâu và thực tế về kế hoạch chiến lược, lãnh đạo và chiến lược giá nhằm tối ưu và tối đa hóa hiệu suất vận hành và doanh thu của tổ chức. Một vài chủ đề trong khóa học:
– Nghệ Thuật Đưa Ra Quyết Định Chiến Lược
– Lãnh Đạo và Dẫn Dắt với Tín Nhiệm
– Tối Đa Hiệu Suất Nhân Viên
– Độ Nhạy Của Giá và Chiến Lược Giá Tối Ưu
– Cân Bằng Rủi Ro và Tỷ Suất Sinh Lời: Đầu Tư Thông Minh

Quản Lý Tài Chính

Chương trình mang đến kiến thức và kỹ năng thực tiễn về quản lý cũng như là chiến lược tài chính cho các bậc quản lý nhà hàng. Ngoài ra, các kỹ năng quan trọng về dự đoán nhu cầu thị trường và đánh giá hiệu suất tài chính cũng được nhấn mạnh trong suốt chương trình. Một vài chủ đề trong khóa học:
– Độ Nhạy Của Giá và Chiến Lược Giá Tối Ưu
– Cân Bằng Rủi Ro và Tỷ Suất Sinh Lời: Đầu Tư Thông Minh
– Dự Đoán Nhu Cầu Qua Dự Đoán Doanh Thu
– Tận Dụng Hiệu Quả Báo Cáo Tài Chính
– Đánh Giá Hiệu Suất Tài Chính Thông Qua Phân Tích Tỷ Suất Tài Chính