RAV Auditing

RAV Auditing là phương pháp đánh giá & kiểm soát chất lượng sản phẩm & dịch vụ. RAV Auditing dựa trên mô hình Mystery Guest Program (MGP) đưa ra các đánh giá chuyên nghiệp về trải nghiệm thực khách và chất lượng dịch vụ một cách chi tiết và dựa trên một phương thức, quy trình & bộ công cụ chuyên nghiệp. RAV Auditing được thiết kế và tối ưu hóa cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tại sao chọn RAV Auditing?

RAV Auditing đánh giá & kiểm soát chất lượng sản phẩm & dịch vụ. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ Quý khách hàng là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống nắm bắt về tình hình hoạt động cũng như là cải thiện bộ máy quản lý thông qua việc:

  • Nâng tầm chất lượng dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách hàng qua đó tạo khách hàng trung thành
  • Nâng cao lợi thế cạnh tranh

Lợi ích của RAV Auditing

RAV Auditing đóng vai trò là khách hàng thực sự và đưa ra các đánh giá chuyên nghiệp về trải nghiệm của họ một cách chi tiết và dựa trên một phương thức, quy trình & bộ công cụ chuyên nghiệp.