Lớp đào tạo “Train the Trainer”

HTS Group và SANT VN xin trân trọng giới thiệu lớp đào tạo “Train the Trainer” dành cho các Quản lý nhân sự, Quản lý đào tạo và Trưởng bộ phận, giám sát bộ phận tại các khách sạn, nhà hàng, cũng như Giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng Du lịch đang có nhu cầu …

Diễn đàn Xúc tiến Du lịch TPO năm 2018

Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố Châu Á – Thái Bình Dương (TPO) là mạng lưới các thành phố của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và là tổ chức quốc tế trong lĩnh vực du lịch. Kể từ khi thành lập vào năm 2002, Tổ chức TPO đã khẳng định vai trò …