TRỞ THÀNH MỘT PHẦN
CỦA CỘNG ĐỒNG NHÀ HÀNG
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 • 0000+

  Hội viên thuộc mạng lưới
  hệ sinh thái phát triển bền vững

 • 0000+

  Hoạt động hàng năm
  thuộc 6 dự án trụ cột tiên phong

 • 0000+

  Đối tác chiến lược
  trong nước và quốc tế

ĐỐI TƯỢNG HỘI VIÊN LÀ AI?

RAV cung cấp đa dạng chương trình Hội viên dành cho các Đối tác quan trọng trong hệ sinh thái kinh doanh Nhà hàng, Ẩm thực Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Hội viên phát triển, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành.