Phoebe Thu Ho

Associate Partnership

 

Những sự thật thú vị về Phoebe Thu Ho

 • Lĩnh vực chuyên môn

  Operation Marketing & Communication

 • Số năm kinh nghiệm

  6

 • Inspire by

 • Fun fact

Xem thêm những thành viên khác của RAV

 • Annie Le

  COO Assistant at RAV

 • Tính Dương

  Marketing Executive

 • Khánh Hoàng

  Active Management Trainee

INSPIRED CALL TO ACTION QUOTES

THE BEST OF RESTAURANT ASSOCIATION OF VIETNAM DELIVERED TO YOUR INBOX

Đồng hành cùng RAV