Minh Chu

Visonary & Founder

18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, phát triển dư án bất động sản nghỉ dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn, đặc biệt là dự án phát triển Hệ sinh thái kinh doanh bền vững ngành Nhà hàng, Ẩm thực Việt Nam. Ông đi tiên phong và có nhiều đóng góp quan trọng cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Du lịch Nha khoa; Du lịch Ẩm thực; Các tiêu chuẩn & Hệ thống đánh giá xếp hạng Nhà hàng; Hệ sinh thái kinh doanh Nhà hàng, Ẩm thực… với mô hình và cách làm mới. Một số vai trò tiêu biểu của ông gồm:
– Sáng lập & Chủ tịch DNXH Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam
– Đại diện Việt Nam, Sáng lập Liên Minh Hiệp hội Nhà hàng ASEAN
– Đại sứ Hiệp hội Du lịch Ẩm thực Thế giới (WFTA) tại Việt Nam
– Phó chủ tịch thường trực Cộng đồng Cựu Du học sinh quốc tế iAN

Những sự thật thú vị về Minh Chu

 • Lĩnh vực chuyên môn

  F&B, Hospitality, Business Networking

 • Số năm kinh nghiệm

  18

 • Inspire by

  “Chân lý không nảy sinh từ một cái đầu, chân lý nảy sinh từ những cái đầu cùng nhau đi tìm chân lý!”

 • Fun fact

  “Tuổi thật già hơn 10 so với “tuổi” ngoại hình”.

Xem thêm những thành viên khác của RAV

 • Phoebe Thu Ho

  Associate Partnership

 • Tính Dương

  Marketing Executive

 • Williens Hoàng Nguyễn

  Director of Brand Marketing

INSPIRED CALL TO ACTION QUOTES

THE BEST OF RESTAURANT ASSOCIATION OF VIETNAM DELIVERED TO YOUR INBOX

Đồng hành cùng RAV