Khánh Hoàng

Active Management Trainee

Bachelor of Business Administration

 

Là một người đam mê trải nghiệm, đặc biệt là trong lĩnh vực F&B. Và RAV chính là môi trường thích hợp để tôi học hỏi và phát triển bản thân.

Những sự thật thú vị về Khánh Hoàng

 • Lĩnh vực chuyên môn

  Commercial Business, Graphic Design, Photography

 • Số năm kinh nghiệm

  2

 • Inspire by

  “Progress isn’t made by early risers. It’s made by lazy men trying to find easier ways to do something.”
  ― Robert Heinlein

 • Fun fact

  Funfact: Whenever I feel the need to exercise, I lie down until it goes away.

Xem thêm những thành viên khác của RAV

 • Tính Dương

  Marketing Executive

 • Annie Le

  COO Assistant at RAV

 • Phoebe Thu Ho

  Associate Partnership

INSPIRED CALL TO ACTION QUOTES

THE BEST OF RESTAURANT ASSOCIATION OF VIETNAM DELIVERED TO YOUR INBOX

Đồng hành cùng RAV