• Logo
 • Logo

ALL IN ONE.
PHÁT TRIỂN NHÀ HÀNG TOÀN DIỆN,
CHUYÊN NGHIỆP & BỀN VỮNG

PHÙ HỢP VỚI LOẠI HÌNH NHÀ HÀNG NÀO?

 • Coffee Shop

 • Buffet

 • Fastfood

 • Banquet Hall

 • A la Carte

 • Bar - Club

 • Foodtruck

 • Doanh nghiệp của bạn không nằm trong danh sách này?

  Trò chuyện thêm với RAV

QUYỀN LỢI CỦA
HỘI VIÊN NHÀ HÀNG

Logo Recommended Logo

Cập nhật thông tin RAV, thông tin thị trường

- Cập nhật thông tin hoạt động & tin tức thị trường hàng tuần qua email Icon Icon
- Tham gia chuỗi sự kiện The Restaurant Excellence Show - theRES Icon Icon

Đánh giá & Chuẩn hoá Vận hành Thực hiện bởi The LOTUS HQA (*)

- Đánh giá & báo cáo cơ bản: Dịch vụ khách hàng Icon check
- Đánh giá & báo cáo chuyên sâu: Dịch vụ khách hàng; Chất lượng ẩm thực và đồ uống; Không gian, tiện nghi; Các yếu tố phát triển bền vững Icon

Phát triển kinh doanh

- Báo cáo The LOTUS Restaurant Excellence Report - Báo cáo khảo sát về Quản lý vận hành hoạt động kinh doanh Nhà hàng, Ẩm thực tại thị trường Việt Nam Icon
- Xây dựng hệ sinh thái phát triển xoay quanh từng doanh nghiệp hội viên Icon
- Kết nối kinh doanh: Tham gia chuỗi sự kiện kết nối kinh doanh và hợp tác đầu tư tại Việt Nam Icon Icon
- Chuỗi workshop đào tạo phát triển kinh doanh: Phát triển bộ kiến thức và kinh nghiệm mang tính ứng dụng cao cho thực tế doanh nghiệp; Nắm bắt những xu hướng về vận hành và công nghệ trong lĩnh vực Nhà hàng - Ẩm thực Icon Icon
- Triển lãm quốc tế: Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cùng RAV tại các sự kiện online/ offline kết nối kinh doanh tại Việt Nam hoặc thị trường quốc tế Singapore, Nhật... Icon

Đào tạo và phát triển nguồn lực cao cấp

Chương trình đào tạo phát triển
- Thiết kế tối ưu trải nghiệm khách hàng Icon
- Chương trình “Đào tạo viên chuyên nghiệp”
- Chuẩn hoá hoạt động vận hành Icon Icon
- Phát triển Doanh thu & tạo dựng giá trị
- Đổi mới sáng tạo trong ngành Nhà hàng, Ẩm thực Icon
- Quản lý Nhà hàng cao cấp

Quảng bá truyền thông

- Sử dụng logo RAV Membership: Hội viên được sử dụng logo RAV Membership trên các kênh truyền thông nội bộ Icon Icon
- Landing page: Giới thiệu về dịch vụ và thông tin doanh nghiệp trên B2B Marketing Place của RAV
- Newsletter hàng tuần: Bài viết về câu chuyện doanh nghiệp trong newsletter hàng tuần gửi đến Hệ sinh thái Du lịch Ẩm thực (4.000+ đối tác) Icon Icon
- Bài viết giới thiệu: Về câu chuyện doanh nghiệp trên website RAV và các kênh truyền thông chọn lọc khác Icon Icon
- Giới thiệu trên tạp chí: Bài viết dài tối thiểu 1200 từ về thương hiệu trên tạp chí theRESTAURANT eMagazine Icon Icon
- theRESTAURANT eMagazine: Xuất hiện trong mục "Highlight & Recommended Partners from RAV" trên tạp chí theRESTAURANT eMagazine
- Sự kiện offline của RAV: Đặt flyer và brochure tại chuỗi các sự kiện offline Icon Icon
Đã đến lúc ngành Nhà hàng - Ẩm thực vươn mình mạnh mẽ và Văn hoá Ẩm thực Việt được đặt ở vị trí xứng tầm.