[WORKSHOP ONLINE F&B CHIẾN THẮNG COVY] TRAO ĐI GIÁ TRỊ – HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG!

  • Các mô hình kinh doanh FnB buộc phải "nghỉ ngơi" khi giãn cách xã hội được áp dụng. Nhưng trong Thách thức luôn có Cơ hội cho những doanh nghiệp biết nắm bắt đúng thời điểm 💪

  • Register now

[Webinar] GIẢI PHÁP PHỤC HỒI SAU GIÃN CÁCH NGÀNH F&B

Các mô hình kinh doanh FnB buộc phải “nghỉ ngơi” khi giãn cách xã hội được áp dụng. Nhưng trong Thách thức luôn có Cơ hội cho những doanh nghiệp biết nắm bắt đúng thời điểm 💪

NỘI DUNG WEBINAR:
1 – Dịch còn kéo dài, làm cách nào để thích ứng và phục hồi sau giãn cách?
2 – Giải pháp, định hướng ngành F&B sau giãn cách.
3 – Giãn cách xã hội -Thời điểm vàng để chuyển đổi số
4 – Mô hình O2O (Online 2 Offline) – Kết quả khi chuyển đổi số và áp dụng giải pháp định hướng của các chuyên gia dành cho khách hàng F&B
🤝🏻 Đơn vị tổ chức: Sự phối hợp giữa Công ty TNHH Công nghệ VIHAT, Công ty Cổ Phần Công nghệ KAS và Bách Việt Holdings

Diễn giả:
Mr. Trần Đức Tính – CEO Bách Việt Holdings
Mr. Nguyễn Hữu Ái – Phó giám đốc KAS
Mr. Đinh Thái Hà – CEO ViHat Group
——————-
Thời gian: 09h00 – 12h00, thứ Bảy ngày 21/08/2021
💻 Hình thức: Online Webinar qua Meeting Zoom.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGAY