CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH VUCA

  • Bối cảnh VUCA đã tác động không ít đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, nghiễm nhiên có thể ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng lẫn doanh nghiệp sẽ bị thay đổi hoàn toàn, vĩnh viễn, không có cơ hội trở về như thời gian trước

  • Register now

[WORKSHOP ONLINE] CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH VUCA

Bối cảnh VUCA đã tác động không ít đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, nghiễm nhiên có thể ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng lẫn doanh nghiệp sẽ bị thay đổi hoàn toàn, vĩnh viễn, không có cơ hội trở về như thời gian trước. Quá trình vận hành công ty để vượt qua bối cảnh VUCA luôn là thách thức đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, trong bối cảnh môi trường kinh doanh liên tục biến đổi , các tổ chức thông minh đã chủ động nắm bắt lợi thế cạnh tranh của công ty mình và thích ứng nhanh trong khâu vận hành kinh doanh để linh hoạt trong bối cảnh VUCA đầy tính khó khăn.

 

Việt Nam OE Summit 2021 là hội nghị về vận hành xuất sắc (Operational Excellence) đầu tiên tại Việt Nam. Chương trình quy tụ hàng loạt chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, và các nhà quản lý doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam đại diện cho bối cảnh thay đổi của Chuyển đổi Kinh doanh & Hoạt động Xuất sắc. Chương trình hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bài học, kiến thức, trải nghiệm quý báu về vận hành xuất sắc nhằm giúp doanh nghiệp của bạn tối ưu hoá vận hành doanh nghiệp.

 


 

Thông tin chi tiết và đăng ký tại:
https://www.john-partners.com/oe-summit-2021

Thời gian: 18, 19/09/2021.


ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGAY