MASTERCLASS: Situational Leadership – Leadership styles for coaching, mentoring and growing people

  • Nghiên cứu cho thấy các nhà lãnh đạo tài ba có khả năng áp dụng linh hoạt các phong cách lãnh đạo khác nhau trong từng trường hợp cụ thể một cách nhanh chóng, đúng phương pháp và đúng thời điểm. Mặc dù không dễ dàng để áp dụng, nhưng trái ngọt mà khả năng này mang lại thì vô cùng xứng đáng, và bạn hoàn toàn có thể học hỏi được.

  • Register now

Nghiên cứu cho thấy các nhà lãnh đạo tài ba có khả năng áp dụng linh hoạt các phong cách lãnh đạo khác nhau trong từng trường hợp cụ thể một cách nhanh chóng, đúng phương pháp và đúng thời điểm. Mặc dù không dễ dàng để áp dụng, nhưng trái ngọt mà khả năng này mang lại thì vô cùng xứng đáng, và bạn hoàn toàn có thể học hỏi được.
Tham gia lớp học chuyên đề cùng với ông Stephane Earnhart, Giám Đốc Điều Hành của Swiss Education Group Professional vào lúc 19:00 thứ năm ngày 6/5/2021, và học cách để tận dụng triệt để Trí Thông Minh Cảm Xúc để tạo nên một môi trường tín nhiệm và tin tưởng lẫn nhau trong doanh nghiệp, giúp thúc đẩy sự phát triển của các cá nhân và thực hiện công việc với hiệu suất cao nhất.
Đăng ký miễn phí tại đây: https://swisseducation.secure.force.com/olc
—————————
Research suggests that the most effective leaders use a collection of distinct leadership styles—each in the right measure, at just the right time. Such flexibility is tough to put into action, but it pays off in performance, and better yet, it can be learned.
Join us on our free masterclass with Mr. Stephane Earnhart, Managing Director of Swiss Education Group Professional and learn how EQ competencies are harnessed to foster an organizational climate of trust that empowers people to grow and perform at higher levels.