6 DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC TRỤ CỘT

Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển hệ sinh thái kinh doanh trong lĩnh vực Nhà hàng, Ẩm thực cùng các dự án chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát triển, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn ngành.

Langlieu Restaurant Awards

Lang Liêu - Lễ vinh danh Nhà hàng tuyệt hảo Việt Nam
Sự kiện vinh danh Nhà hàng xuất sắc Việt Nam 2021 - The Langlieu Restaurant Awards được tổ chức nhằm vinh danh những Nhà hàng xuất sắc, từ đó thúc đẩy hệ thống Nhà hàng, Ẩm thực Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hướng đến tầm khu vực và Quốc tế đồng thời đóng góp quan trọng đưa Du lịch Ẩm thực Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực và thế giới.

CFBI (Centre of Food & Beverage Innovation)

Trung tâm đổi mới sáng tạo về thực phẩm và đồ uống
Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Thực phẩm và Đồ uống (CFBI) trực thuộc Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam (RAV), và được trực tiếp vận hành bởi đối tác chiến lược KisStartup. Kết hợp thế mạnh của RAV - mạng lưới các nhà cung cấp, nhà hàng và nhà đầu tư trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với kinh nghiệm trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo của KisStartup, trung tâm CFBI kỳ vọng kết nối các dự án, doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với các nguồn lực cần thiết để phát triển và mở rộng kinh doanh.

CFBI đã bước đầu thiết lập được một sân chơi quốc tế chuyên nghiệp, giúp mở ra cơ hội giao lưu học hỏi từ các nước phát triển cũng như thu hút hoạt động hợp tác đầu tư quốc tế vào ngành Nhà hàng, Ẩm thực Việt Nam mạnh mẽ những năm tới.

RAV Education Foundation (RAVEF)

Chương trình đào tạo dành cho Hội viên
Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Thực phẩm và Đồ uống (CFBI) trực thuộc Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam (RAV), và được trực tiếp vận hành bởi đối tác chiến lược KisStartup. Kết hợp thế mạnh của RAV - mạng lưới các nhà cung cấp, nhà hàng và nhà đầu tư trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với kinh nghiệm trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo của KisStartup, trung tâm CFBI kỳ vọng kết nối các dự án, doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với các nguồn lực cần thiết để phát triển và mở rộng kinh doanh.

CFBI đã bước đầu thiết lập được một sân chơi quốc tế chuyên nghiệp, giúp mở ra cơ hội giao lưu học hỏi từ các nước phát triển cũng như thu hút hoạt động hợp tác đầu tư quốc tế vào ngành Nhà hàng, Ẩm thực Việt Nam mạnh mẽ những năm tới.

REACH

Mô hình phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao
Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Thực phẩm và Đồ uống (CFBI) trực thuộc Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam (RAV), và được trực tiếp vận hành bởi đối tác chiến lược KisStartup. Kết hợp thế mạnh của RAV - mạng lưới các nhà cung cấp, nhà hàng và nhà đầu tư trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với kinh nghiệm trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo của KisStartup, trung tâm CFBI kỳ vọng kết nối các dự án, doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với các nguồn lực cần thiết để phát triển và mở rộng kinh doanh.

CFBI đã bước đầu thiết lập được một sân chơi quốc tế chuyên nghiệp, giúp mở ra cơ hội giao lưu học hỏi từ các nước phát triển cũng như thu hút hoạt động hợp tác đầu tư quốc tế vào ngành Nhà hàng, Ẩm thực Việt Nam mạnh mẽ những năm tới.

Investment & Business Networking (IBN)

Nền tảng kết nối hợp tác, đầu tư trong nước & quốc tế
Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Thực phẩm và Đồ uống (CFBI) trực thuộc Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam (RAV), và được trực tiếp vận hành bởi đối tác chiến lược KisStartup. Kết hợp thế mạnh của RAV - mạng lưới các nhà cung cấp, nhà hàng và nhà đầu tư trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với kinh nghiệm trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo của KisStartup, trung tâm CFBI kỳ vọng kết nối các dự án, doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với các nguồn lực cần thiết để phát triển và mở rộng kinh doanh.

CFBI đã bước đầu thiết lập được một sân chơi quốc tế chuyên nghiệp, giúp mở ra cơ hội giao lưu học hỏi từ các nước phát triển cũng như thu hút hoạt động hợp tác đầu tư quốc tế vào ngành Nhà hàng, Ẩm thực Việt Nam mạnh mẽ những năm tới.

Gastro Travel

Chương trình Du lịch Ẩm thực Việt Nam
Trung tâm Đổi mới sáng tạo về Thực phẩm và Đồ uống (CFBI) trực thuộc Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam (RAV), và được trực tiếp vận hành bởi đối tác chiến lược KisStartup. Kết hợp thế mạnh của RAV - mạng lưới các nhà cung cấp, nhà hàng và nhà đầu tư trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với kinh nghiệm trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo của KisStartup, trung tâm CFBI kỳ vọng kết nối các dự án, doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với các nguồn lực cần thiết để phát triển và mở rộng kinh doanh.

CFBI đã bước đầu thiết lập được một sân chơi quốc tế chuyên nghiệp, giúp mở ra cơ hội giao lưu học hỏi từ các nước phát triển cũng như thu hút hoạt động hợp tác đầu tư quốc tế vào ngành Nhà hàng, Ẩm thực Việt Nam mạnh mẽ những năm tới.