Operation Excellence | Published 14 - Th3 - 2021 • 11 min read

anglieu Restaurant Awards

Chương trình đánh giá xếp hạng chất lượng Nhà hàng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thực hiện và...

Chương trình đánh giá xếp hạng chất lượng Nhà hàng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thực hiện và quản lý bởi The LOTUS HQA nhằm nâng cao chất lượng hệ thống Nhà hàng, Ẩm thực Việt Nam.

Tin liên quan

Từ Mắm Việt đến “Bếp ăn của Thế giới”
2020 thống lĩnh bởi các sản phẩm tự nhiên, tốt...
Thị trường tiêu dùng Việt Nam: người mua có xu...

Tin phổ biến

Từ Mắm Việt đến “Bếp ăn của Thế giới”
2020 thống lĩnh bởi các sản phẩm tự nhiên, tốt...
Thị trường tiêu dùng Việt Nam: người mua có xu...

Sự kiện nổi bật

Mục lục